piątek, 30 stycznia 2009

ORGANIC PHOTOGRAPHY / ECOTONE WORKS


Płyta wraz z książeczką-albumem z serii 12x12 wydana została podobnie jak Queen of Snow (WFR 016 / 2007). Tym razem główną część wydawnictwa stanowi album fotogramów powstałych podczas akcji fotograficznych z zastosowaniem technik bezkamerowych. Fotogramy zostały wyhodowane w "uprawach" fotograficznych. Książeczka zawiera teorię i dokumentację tych akcji (także w języku angielskim), które przeprowadziliśmy w Polsce i na Słowacji. Do książeczki dodaliśmy CDR z wyborem kilku utworów skomponowanych i zrealizowanych studyjnie.
Fotogramy organiczne i wybór utworów łączy pojęcie "ekotonu", stosowane w naukach przyrodniczych na określenie strefy nakładania się odmiennych środowisk (np. morza i lądu, łąki i lasu ). W strefie tej dochodzi nie tylko do prostego nałożenia się odmiennych środowisk ale także do wytworzenia całkiem nowych jakości (nisz, gatunków, przystosowań). Z tego powodu strefy przejściowe (ekotony) są zazwyczaj bogatsze przyrodniczo. W muzyce prezentowanej na płycie łączymy brzmienie instrumentów muzycznych z nagraniami terenowymi, stosujemy nałożenia i powtórzenia oraz świadomą hybrydyzację dążąc do uzyskania nowych form i bogatszego środowiska brzmieniowego.
Podczas jednego z koncertów w Muzeum -manggha- w Krakowie, połączyliśmy improwizację muzyczną z wyświetlanymi fotogramami organicznymi.
Płyta zawiera 6 utworów o łącznej długości ok. 27 minut zrealizowanych w studiach. Numer katalogowy wydawnictwa : WFR 020 /2008.

Brak komentarzy: